3.1. Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Direct Client Services S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, sau un membru al familiei dumneavostră. Scopul colectării datelor este derularea activităţilor de reclamă, marketing, publicitate, şi emiterii Cardului de Fidelitate.

Datele personale cerute în formularul de înregistrare (precum nume, adresa, adresa de email, număr de telefon) sunt necesare pentru identificarea dumneavoastră în vederea stabilirii relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. Direct Client Services S.R.L. pentru a putea intră în programul de loialitate, pentru trimiterea de oferte din partea S.C. Direct Client Services S.R.L. sau a partenerilor săi comercianţi implicaţi în program.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali din România, participant că parteneri în programul de loialitate Cărtureşti, în scopul menţionat în prezentul regulament. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale şi sa solicitaţi ştergerea acestora din baza de date a S.C. Direct Client Services S.R.L. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă în atenţia directorului de librărie, datată şi semnată, în orice librărie Cărtureşti sau la adresa fidelitate@cărtureşti.net.

Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra în scopuri de marketing, reclamă şi publicitate, datele furnizate pe durata derulării programului iar ambele părţi consideră condiţiile şi prevederile enumerate în prezentul Regulament că fiind obligatorii pentru ele.

3.2. Organizator

S.C. Direct Client Services S.R.L. cu sediul în str. Pictor Arthur Verona nr. 13, Bucureşti, România, RO51BUCU127302372511R001, J40/3061/29.03.1999. Operator notificat la ANSPDCP cu numărul de înregistrare 21713.

3.3. Înscriere în program

În programul de Fidelitate Cărtureşti se poate înscrie orice persoană peste 18 ani. Persoanele sub 18 ani pot participa doar cu acordul scris al unui membru al familiei. Cardul de Fidelitate Cărtureşti se emite gratuit oricărei persoane fizice care achiziţionează produse sau servicii din orice librărie Cărtureşti, în condiţiile în care acceptă şi respectă condiţiile prezentului regulament. Cardul este nominal şi netransmisibil, reprezentanţii organizatorului având dreptul de a verifică valabilitatea acestuia.

Cardul de Fidelitate se acordă clientului după momentul completării şi semnării Formularului de Înscriere. Toate informaţiile solicitate în formular sunt obligatorii. Fără completarea tuturor datelor în mod correct şi lizibil nu se va putea face înregistrarea în baza de date.

3.4. Condiții de participare

Cardul de fidelitate dă dreptul titularului, la prezentarea acestuia, de a acumula puncte în momentul efectuării unei tranzacţii, în oricare din magazinele Cărtureşti din România. Punctele acumulate nu pot fi transferate sau schimbate în bani. Calitatea de membru permite titularului cardurlui ca la fiecare tranzacţie, pentru 5 lei cheltuiţi să acumuleze 10 puncte. Punctele acumulate vor putea fi folosite pentru a achiziţiona produse din librăriile Cărtureşti. În cazul în care un client a acumulat un număr de puncte dar nu suficiente pentru a achita un produs în baza lor poate opta pentru a folosi punctele acumulate şi a achita diferenţa în lei.

3.5. Înlocuirea cardurilor

În cazul în care Cardul defidelitate este pierdut, furat sau deteriorate, participantul are dreptul la un nou card. Cărtureşti are dreptul de a verifica dacă înlocuirea este sau nu motivată.

3.6. Durata și încetarea programului

Prezentul program de fidelitate se desfăşoară pe perioada nedeterminată. În cazul în care posesorul nu realizează nicio tranzacţie pe o durata de 36 luni consecutive, cardul va fi dezactivat definitiv, iar punctele acumulate până la acea dată vor fi pierdute. Cărtureşti îşi rezervă dreptul de a modifica sau suspenda acest program. În oricare din aceste cazuri, membrii vor fi informaţi pe adresele de contact furnizate la înregistrare şi niciun membru nu va putea face nici un fel de recurs împotriva S.C. Direct Client Services S.R.L, pentru niciun motiv. Nicio modificare sau suspendare nu dă dreptul unei indemnizaţii sau compensaţii financiatre membrului.

S.C. Direct Client Services SRL poate dezactiva sau suspenda definitiv un card de fidelitate Cărtureşti în caz de fraudă, tentativă de fraudă, furt sau în cazul unei folosiri inadecvate a programului de fidelitate. Compania emitentă este private de orice responsabilităţi pentru toate consecinţele, directe sau indirecte ale eventualelor disfuncţionalităţi ale programului de fidelitate. Cărtureşti va depune toate diligenţele pentru a proteja membrii programului în cazul unor disfuncţionalităţi pentru ca aceştia să beneficieze de punctele acumulate până la momentul respectiv.

3.7. Condiții generale

Cardul de Fidelitate intitulat Buletin de Cărtureşti nu este un instrument de plată, ci un instrument prin care clientul Cărtureşti poate beneficia de anumite avantaje comunicate în cadrul programului de loialitate Cărtureşti.

Vezi beneficiile cardului Cărtureşti..