Regulamentul programului de loialitate Cărturești

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL

(1) Programul de fidelizare “Buletin de Carturesti” (denumit in continuare “Programul”) este organizat si desfasurat de S.C. DIRECT CLIENT SERVICES SRL, o societate comerciala romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Pictor Arthur Verona nr. 15, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul". Prelucrarea de date pentru acest Program este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 21713.

(2) Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Programului (denumit in continuare "Regulamentul").

(3) Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata desfasurarii Programului in magazin la cererea expresa a clientilor si pe web la adresa www.buletindecarturesti.ro

2. TERITORIUL PROGRAMULUI

(1) Programul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in magazinele Carturesti din tara, din anexa 1, parte integranta a prezentului Regulament.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Program pot participa toate persoanele (denumite in continuare "Participanti") care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data intrarii in Program, care, pe durata de desfasurare a Programului, urmeaza procedura descrisa la art. 5.4, detin un pasaport sau CI valabil.

(2) Are dreptul de a solicita un card de fidelitate Carturesti orice persoana care indeplineste conditiile de mai sus si care efectueaza o achizitie din magazinele participante, indiferent de valoarea tranzactiei.

4. DURATA PROGRAMULUI

Programul are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata in magazinele participante sau pe site cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii Programului, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament General.

Programul are o durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 7 zile inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe site-ul www.buletindecarturesti.ro.

Dupa data incheierii Programului, manifestata fizic prin retragerea afisarii Regulamentului pe Site, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Programului.

5. INSCRIEREA IN PROGRAM

La program se poate participa numai prin completarea campurilor obligatorii si semnarea Formularului de Inscriere in Program, prin care clientul ia la cunostinta si accepta termenii si conditiile Programului si isi exprima consimtamantul expres si fara echivoc de prelucrare a datelor furnizate. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale, folosind litere de tipar, lizibile. Campurile obligatorii sunt marcate cu * sunt urmatoarele: nume, prenume, data nasterii, localitatea, judetul, e-mail sau mobil. Formularul de Inscriere in program se poate complete atat in librarii, unde este apoi predat personalului din librarie, cat si online, in aplicatia mobila Buletin de Carturesti/Carturesti Passport disponibila pentru descaracare în Google Play Store si in iOS App Store. Formularul care este nesemnat sau contine date partiale sau eronate nu este valid.

In cazul in care in sistemul informatic al Organizatorului nu este validat cardul, inseamna ca formularul de inscriere nu a fost completat corect si nu a fost validat. In acest caz, Participantul trebuie sa completeze corect un nou Formular de inscriere.

6. CARDUL DE FIDELITATE CARTURESTI

Orice client care indeplineste conditiile prevazute in prezentul regulament, poate solicita in libraries au deschide in aplicatia mobila Buletin de Carturesti/Carturesti Passport formularul de inscriere in programul de fidelitate. Odata completate corect si complet toate campurile obligatorii din formular si semnat, participantului i se inmaneaza pe loc, in librarie, un card de fidelitate CARTURESTI, sau un card virtual, in aplicatia mobila, avand element unic de identificare un cod unic de bare.

Din momentul activarii cardului in sistem, participantul are la dispozitie 24 de luni pentru a efectua achizitii din librariile Carturesti.

Daca, in 24 luni de la activarea cardului in sistemul Organizatorului, Posesorul cardului nu utilizeaza cardul, acesta va fi dezactivat.

In cazul in care posesorul de card CARTURESTI nu prezinta la casa de marcat in momentul achizitiei cardul pentru scanare, acesta nu va cumula achizitii pentru activarea beneficiilor si nici nu va putea beneficia de avantajele cardului CARTURESTI. Atat codul de bare tiparit pe cardul fizic, cat si codul de bare din cardul virtual pot fi scanate in librarie.

La fiecare achizitie, posesorii de card CARTURESTI care au un card activ in sistemul de gestiune al Organizatorului, pot acumula puncte reprezentand 2% din valoarea fiecarei achizitii efectuate in librariile participante, puncte pe care le pot folosi ulterior pentru a achizitiona produse .

Organizatorul isi rezerva dreptul de a organiza programe de reduceri si oferte destinate exclusiv posesorilor de card BULETIN DE CARTURESTI, cu conditia afisarii acestora pe site-ul www.buletindecarturesti.ro .

Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate CARTURESTI. Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor in vigoare.

Pentru protectia Participantilor la Programul de fidelitate CARTURESTI, Organizatorul sau angajatii acestuia pot solicita participantului un act de identitate la utilizarea cardului Buletin de Carturesti.

Cardul de fidelitate CARTURESTI nu este un instrument de plata. Posesorul nu poate achizitiona produse sau servicii pe baza acestui card, poate doar beneficia de avantajele oferite de catre Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a emite, aditional cardului CARTURESTI, si alte tipuri de carduri, adresate doar anumitor categorii de clienti in baza unor regulamente distincte. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea informatiilor declarate de participant pe Formularul de Inscriere in programul de Fidelitate CARTURESTI, la momentul semnarii Formularului de Inscriere.

7. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE CARTURESTI

Utilizarea cardului de fidelitate CARTURESTI se poate face numai de catre titularul acestuia, in caz contrar, titularul acestuia isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema ce poate aparea in legatura cu beneficiile programului de fidelitate CARTURESTI. Pentru a beneficia de avantajele Programului, posesorul cardului de fidelitate CARTURESTI trebuie sa prezinte in momentul achizitiei cardul pentru ca angajatii magazinelor participante sa poata citi codul de bare inscris pe acesta.

La calculul punctelor acumulate prin achizitiile efectuate de posesorii cardurilor CARTURESTI pentru intrarea in programul de fidelitate, sunt luate in calcul toate cumparaturile efectuate in librariile participante din Bucuresti si din tara, precum si cele din libraria online carturesti.ro. In acelasi sens, beneficiile cardului CARTURESTI sunt valabile in conditiile prezentului regulament, in orice librarie CARTURESTI, din Bucuresti si tara.

Participantul poate solicita informatii cu privire la statusul cardului de fidelitate prin scanare in librarie, prin deschiderea aplicatiei mobile Buletin de Carturesti/Carturesti Passport, printr-o solicitare scrisa la adresa de e-mail buletin@carturesti.info sau in interfata utilizatorului din cadrul site-ului buletindecarturesti.ro.

8. DEZACTIVAREA CARDULUI DE FIDELITATE CARTURESTI

Cardul CARTURESTI va fi dezactivat in cazul in care posesorul acestuia solicita in scris cu o cerere semnata, datata si transmisa catre sediul Organizatorului sau catre adresa de e-mail buletin@carturesti.info, stergerea datelor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului si/sau incetarea prelucrarii acestora. Dezactivarea se va realiza in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii de catre Organizator.

In cazul in care Participantul nu achizitioneaza nici un produs sau serviciu din oricare din magazinele CARTURESTI pe o perioada consecutiva de 24 luni, Participantului i se dezactiveaza cardul CARTURESTI, pierzand toate achizitiile cumulate pentru intrarea in program sau toate beneficiile cardului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva cardul CARTURESTI in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.

In cazul dezactivarii cardului CARTURESTI pentru oricare dintre motivele de mai sus, pentru a putea intra in posesia unui nou card, participantul trebuie sa completeze un nou formular de inscriere in Program.

9. INLOCUIREA CARDULUI CARTURESTI SAU EMITEREA UNUI NOU CARD CARTURESTI

Inlocuirea cardului CARTURESTI se poate face in cazul deteriorarii, pierderii sau furtului acestuia.

In cazul deteriorarii, furtului sau pierderii cardului, posesorul poate solicita emiterea unui card nou prin completarea unui formular nou de inscriere in Program, specificand in scris faptul ca doreste inlocuirea cardului vechi pe motiv de deteriorare, furt sau pierdere.

In acest caz, Organizatorul va emite pe loc un nou card de fidelitate CARTURESTI. Organizatorul va pastra statusul cardului vechi si va transfera pe cardul nou, toate beneficiile sau valorile de achizitii cumulate, in cel mult 30 zile de la solicitarea efectuata de Posesor in acest sens, prin completarea formularului aferent. De la primirea noului card si pana la activarea in sistemul Organizatorului a cardului nou (pastrand statusul cardului vechi), Posesorul nu il va putea folosi pentru a beneficia de avantaje si nici nu va putea cumula achizitii pentru activarea beneficiilor.

In cazul in care posesorul cardului isi schimba numele (sau alte date personale), posesorul cardului este obligat sa completeze in orice librarie CARTURESTI un nou formular de inscriere in care sa specifice ca doreste doar actualizarea datelor personale din baza de date a Organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a verifica daca inlocuirea cardului sau emiterea unui nou card este sau nu motivata si sa refuze emiterea unui nou card.

In toate situatiile insa inlocuirea sau emiterea unui nou card se poate realiza o singura data. Solicitarile ulterioare vor fi refuzate, cu exceptia cazului in care in urma verificarilor efectuate de catre organizator acesta constata, in situatii exceptionale, ca poate emite sau inlocui inca o data un cardul de fidelitate CARTURESTI.

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Conform Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 579/2016, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie ni le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Program.

(2) Participantilor la Program le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 579/2016:

  1. Dreptul de acces la datele personale.
  2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
  3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale.

Informaţiile înregistrate de Organizator sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali din România, în scopul menţionat în prezentul regulament.

(3) Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.

(4) Participantii pot alege sa isi dea acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

(5) Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care dezacordul este exprimat pentru includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta, nu vor putea participa la program.

11. Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la programul de fidelitate CARTURESTI, se vor trimite in scris la adresa Organizatorului sau vor fi trimise prin e-mail la buletin@carturesti.info si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.
SC DIRECT CLIENT SERVICES SRL